S2 alsó tavak

https://www.facebook.com/groups/153878691971838

Amennyiben egyetért céljainkkal, kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-nak felajánlásával segítse azok megvalósítását. Adószám8224984-1-19

Bemutatkozás  

Bemutatkozás

„S II. Horgász Tavak”. Három nagyszerű tó. „S II. Felső”, „S II. Alsó - külső” és „S II. Alsó - belső”. A horgászok körében nem ismeretlen vizek. A helyiek nem keverik össze a neveket, ők jól tudják, hogy az S II névnek patinája, emlékezete és történelme van. Igaz, nemcsak, mint horgásztavaknak, hanem mint bányának. A várpalotai bányák - köztük az S II. bánya - hosszú ideig meghatározója volt a város, a térség életének. Ma már nem üzemelnek a bányák, nincs már S II bánya, de utódjául itt hagyta az S II tavakat, amelyek a napokban kelnek új életre és várják a horgászokat, a látogatókat.

 Azok számára, akiknek még nem volt szerencséje e tavakon horgászni szeretnénk néhány információval szolgálni. Hasznos lehet az oldal azoknak is, akik már jártak nálunk, tapasztalatokkal rendelkeznek, mivel 2017-től az S II. tavaknak új üzemeltetője van, és vele szorosan együttműködve az „S II. Alsó - külső” tó kezelését – alhaszonbérleti szerződéssel – a Bakonyalja Sporthorgász Egyesület vette át.

Akik ismerik az S II. horgásztavak (és benne az Alsó-Külső tó) közelmúltját, azok tudják, hogy az egyesület vezetése – bírva a tagság támogatását – azt vallja, hogy a fennmaradás záloga az elégedett horgász. A célunk az, hogy akár az évek óta itt horgászó, akár az alkalmanként idelátogató horgásztársak minél gyakrabban részesüljenek a halfogás élményében, kellemes körülmények között.

A meglévő feltételekről, adottságokról:

Az S II. Alsó-Külső tó a Várpalota-Ősi (72106) útról a volt S II. bányaüzemhez vezető út déli oldalán helyezkedik el, a horgászhelyek aszfaltozott úton megközelíthetők. A vízfelület 9 ha, 3 oldalról náddal szegélyezett, csak az északi partról horgászható (kb. 300 m). Saját csónak használata engedélyezett, sátorozásra az út és a víz közötti 6-8 méteres füves sávon van lehetőség. A horgászhelyek többsége kerekesszékkel is megközelíthető. A tó átlag mélysége 2 m, a meder helyenként iszapos, a parti nádszegély előtti torzsos kivételével gyakorlatilag akadómentes. Jellemző halak: ponty, amur, kárász, keszeg-félék, csuka, süllő.

A tavon kíméleti terület nincs kijelölve. Foglalt hely sem a parton, sem a vízen nincs. A kedvező körülmények között kell megemlíteni, hogy a halőr háznál büfé, konténer rendszerű vizesblokkban mosdó és vízöblítéses illemhely áll a horgászok rendelkezésére.

Kiemelt feladatnak tekintjük a pontyok rendszeres telepítésével olyan egyedszám elérést és fenntartását, mely kedvező lehetőségeket teremt a horgászok számára. A kárászok darabszáma és mérete jelenleg is jónak mondható, színesítik, változatossá teszik a fogásokat. A ragadozó halak közül a csuka a gyakoribb, a célirányosan csukára horgászók időnként szép példányokkal találkozhatnak (2016 tó rekord 6,36 kg). A halállományt illetően fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a tóban nincs törpeharcsa. A vízminőség rendszeres ellenőrzésével, a halak számára legkedvezőbb életfeltételek kialakításával növeljük a természetes szaporulatot.

 Az Egyesület vezetése elkötelezett, hogy a bevételeket teljes egészében visszaforgassa a tó fenntartásába és fejlesztésébe, hogy az „S II. Alsó – külső” méltó legyen régi hírnevéhez.


Nyitvatartás:

  


JEGYÁRAK 2021 S2 ALSÓ KÜLSŐ TÓRA
Éves területi engedélyek Egyszeri halasítási hozzájárulás Elvihető halak, évi  Heti  Napi 
    2020-ban területi jeggyel rendelkezőknek Bakonyalja SHE tagjainak Ponty (db) Egyéb nemes hal (db) Egyéb hal (kg) Nemes hal (db) Nemes hal (db) Egyéb hal (kg)
Éves felnőtt területi engedély 45 000 Ft 0 10 000 Ft 30 10 40 5 2 3
Nyugdíjas (65 év felett) éves területi engedély 33 000 Ft 0 10 000 Ft 20 5 40 4 2 3
Sportjegy 20 000 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0
Éves területi engedélyt csak Bakonyalja SHE tagjai válthatnak            
35 cm alatti és 50 cm feletti ponty nem vihető el, egyéb nemes hal elvihető
Az éves kontingens megfogása után új engedély váltható.
                   
Napi területi engedélyek   Elvihető halak             
    Nemes hal (db) Egyéb hal (kg)            
Napi jegy 4 500 Ft 2 3            
Sportjegy 1 500 Ft 0 0            
 A sportjegyet váltó arra napra napijegyet nem vásárolhat.

S II. ALSÓ-KÜLSŐ TÓ HORGÁSZRENDJE

1). Általános rendelkezések:

Az Országos Horgászrendtől eltérő tilalmak és korlátozások a halőrházban folyamatosan megtekinthetők, azok ismeretének hiánya nem mentesít a felelősség alól!

Az évi telepítésekről, valamint az ezekhez kapcsolódó tilalmi időkről, egyéb információkról a vezetőség időben tájékoztatja a horgászokat a szokásos helyeken (horgászbolt, halőrház, Facebook) elhelyezett hirdetésekkel.

A napi horgászatot megkezdeni csak előzetes tájékozódás után, a helyi horgászrend pontos ismeretében, annak betartásával és érvényes horgászokmányok birtokában lehet, ezek hiányában a helyfoglalás és a horgászhelyre lepakolás is tilos!

A helyi horgászrend megsértője ellen eljárunk, illetve (vendég horgász esetén is) területi jegyét a szolgálatban lévő halőrünk vagy az ellenőrzésre jogosult személy haladéktalanul bevonja!

Minden horgász joga és kötelessége a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek (halőr, egyesület vezetősége, ellenőrzésre jogosult személy, stb.) bejelenteni! Ennek elmulasztása is vétség!

Tavainkon a horgászrend betartásának ellenőrzését halőrök végzik, akiknek mindenki köteles okmányait betekintésre átadni, és az intézkedéseinek eleget tenni, akár naponta többször is. Az ellenőrzésre jogosult személyek segítése kötelessége minden horgásznak, beleértve a helyszíni tanúskodást is. A horgász, illetve a hozzá érkező, vagy vele lévő személy járművét, csomagjait, a tavak területén a halőr, illetve az ellenőrzésre jogosult személy ellenőrizheti. Távozáskor ezeket mindenki köteles felszólítás nélkül ellenőrzésre bemutatni.   A horgász okmányok bemutatásának megtagadása, illetve az ellenőrzés akadályozása a helyi horgászrend megsértésének minősül, ezért a további horgászatból való kizárást vonja maga után! Az ellenőrzésre jogosult a szabálysértésről, illetve az azt bizonyító körülményekről, eszközökről hang, kép illetve video felvételt készíthet, amit az eljáró szerv bizonyítékként fegyelmi eljárás során felhasználhat. Amennyiben a halőr, vagy más, ellenőrzésre jogosult személy törvénysértést tapasztal, hívja a rendőrséget. Az intézkedésre jogosult személy kiérkezéséig a jogsértőt a tavak területén a halőr visszatarthatja.

Minden horgász köteles vigyázni a környezetére, ügyelni annak védelmére. A horgászat során keletkezett szemetet össze kell gyűjteni, és a kapu melletti szeméttárolóba (vagy haza), el kell vinni!

Tilos a horgászhelyen a tűzrakás és egyéb, a növényzetet tartósan károsító, hulladék visszamaradásával járó tevékenység.

A horgásztavak területén közlekedni csak a KRESZ szabályainak betartásával lehet!

2). A horgászat helyi feltételei:

A horgászat megkezdése előtt minden horgász köteles a halőrháznál bejelentkezni, valamint horgászat végén a fogási eredményét bejelenteni, a fogott halakat a fogási naplóba történt bejegyzéssel a halőrnek bemutatni.

Területi jeggyel rendelkező felnőtt horgászok az S II. Alsó-Külső tavon a nyitvatartási idő alatt horgászhatnak. Előzetes egyeztetés esetén lehetőség van nyitvatartási időn kívüli horgászatra is.

A napijegy a váltás napjára, nyitástól zárásig érvényes.

A sportjeggyel fogott halat - a horogtól való kíméletes megszabadítás után – haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe, azt másoknak felajánlani, „elajándékozni” tilos! A sportjegy – halfogás esetén- „halas jegyre” nem cserélhető!

Felnőtt horgászok egy időben 2 horgászbottal, botonként legfeljebb két-két horoggal, ifjúsági horgászok 1 horgászbottal, legfeljebb 2 horoggal, gyermekhorgászok (14 éves korig) 1 horgászbottal, 1 horoggal és kizárólag úszós készséggel horgászhatnak.

A korcsoportba való besorolás - a vonatkozó jogszabály alapján – az életkortól függ, nem a horgászvizsga meglététől! Gyermekhorgász csak felnőtt horgász felügyelete mellett horgászhat. A Bakonyalja SHE gyermek horgászai állami horgászjegy birtokában térítésmentesen horgászhatnak. Gyerekhorgász a megfogott nemes halat kizárólag abban az esetben tarthatja meg, ha a felügyeletét ellátó felnőtt horgász azt a saját fogási naplójába, vagy a napi jegy fogási rovatába az éves, vagy a napi elvihető mennyiség terhére bejegyezte.

A tavainknál foglalt horgászhely nincs, a horgászhelyeken való elhelyezkedésben az érkezési sorrend az irányadó, a szomszéd horgásztól legalább 10 méter távolságot meg kell tartani.

Sátort, lakókocsit a horgászat idejére az út és a víz között, a botok mögött, saját felelősségre lehet felállítani.  A sátor, lakókocsi vagy egyéb felszerelés helyfoglalás céljára nem használható, a többi horgászni szándékozót nem akadályozhatja.

A tavon horgászcsónak használata saját felelősségre engedélyezett, de csak a parti horgászok által meghorgászható helyeken kívül. A csónakhasználatra vonatkozó hatósági előírásokat be kell tartani. Sétacsónakozás nem megengedett, csónakból csak a parti horgászok zavarása nélkül („dobótávolságon kívül”) szabad horgászni. A csónak mozgatásához elektromos motor használható. Csónakos horgászat során etetett helyet kizárólag dőlő bójával lehet megjelölni, a letűző karókat a horgászat befejezésekor a vízből ki kell venni. A vízen hagyott letűző karók és fix bóják eltávolításra kerülnek! Foglalt hely a csónakos horgászok számára sincs, de a mások által bójával megjelölt, karbantartott, etetett helyet elfoglalni, arra „ráülni” etikátlan, horgászhoz méltatlan viselkedés.A csónakokat minden év március végéig vízre kell tenni, és a tó befagyása előtt ki kell venni. A köztes időben a csónakot a parton tárolni tilos! A csónakokat a kikötőben minimum kettő karóhoz kell kikötni úgy, hogy sem a stéget, sem a szomszédos csónakokat ne érhessék el. A stéghez, annak bármely részéhez csónakot rögzíteni tilos!  Csónak tárolása a tavon és a tóparton csak az éves területi jeggyel rendelkezők számára engedélyezett!

A horgászat során merítő szák használata kötelező, azt kifejezetten rendeltetésszerű céllal szabad használni, csalihal, illetve ívó halak fogására használni tilos!A csalihal fogó háló nem minősül horgászbotnak. A visszaengedésre kötelezett halak esetében pontymatrac, szájfertőtlenítő illetve halmérleg használata javasolt. A kifogott hallal szemben kötelező a kíméletes bánásmód! Előírás a kíméletes fárasztás! Tilos nagy halakkal állva fényképezkedni, fényképezéskor a hal kopoltyúlemeze alá nyúlni! A faj szerinti tilalom alá eső, vagy a méreten aluli kifogott halat haladéktalanul és a lehető legkíméletesebben (nem dobva, rugdosva), akár még élettelen állapotban is vissza kell helyezni a vízbe. A benyelt horgot „kitépni” tilos, ebben az esetben a halat az elvágott horogelőkével kell a vízbe visszajuttatni.

A horgász a bejegyzésre kötelezett halat köteles azonnal, a horgászat folytatása előtt, az egyéb halat a horgászat végén, a horgászhely elhagyása előtt a fogási naplóba bejegyezni. A fogási napló pontos vezetése minden horgász kötelessége! Pontatlan vagy gondatlan vezetése, esetleg változtatása eljárás tárgyát képezi.

A horgászhelyen a horgászat végéig gondoskodni kell a megtartani kívánt halak kíméletes tárolásáról és élve tartásáról. A kifogott halat szárazon vagy vízen lassú, kínos fulladásnak kitenni tilos (szabálysértés). A halat a horogtól kíméletesen megszabadítva haltartóban, vagy felkantározva (szájbilincsre fűzve) vízben (de nem vödörben, kivéve a csalihalnak szánt egyedeket) kell tartani, vagy azonnal megölni. A vissza nem engedett halat később fogott hallal kicserélni, illetve a megtartani kívánt halat élve szállítani tilos!   

Az elvihető halak mennyiségét mindig az Egyesület tárgyévi díjszabása tartalmazza, amely a halőrházban megtekinthető.  

A HOFESZ összevont jegy a tavon 2020. január 01.-től NEM ÉRVÉNYES, horgászatra nem jogosít.

Nemes halat kizárólag az alábbi méretek megtartásával lehet kifogni (elvinni):

- ponty: 35 cm és 50 cm között;

- csuka: 40cm és 65cm között;

Ragadozó halakból – a kvótán belül – napi egy darab, heti kettő darab vihető el, ezek megfogása (megtartása) után a ragadozóhal-horgászatot be kell fejezni.

NEM VIHETŐ EL: koi ponty, compó, aranykárász, feketesügér, továbbá az Országos Horgászrendben megnevezett védett halfajok.

A horgász a bevetett készségeitől rövid időre oly mértékben távolodhat el, hogy a kapást észlelhesse, a bevágást és a hal fárasztását a lehető leghamarabb elkezdhesse. Aki a horgászhelyét bármely okból hosszabb időre elhagyja úgy, hogy készségeit nem láthatja, illetve a kapást nem észlelheti, köteles azokat a vízből kivenni, kivéve az élet- és vagyonbiztonságot fenyegető ok miatt, segítségadást a szomszédnak, halőrnek vagy a szákolás idejére.

Tilos a tavainkban fürödni, úszni! Kutyát a tóparton úgy lehet tartani, hogy az ne veszélyeztesse a parton tartózkodókat, és legfőképp a horgászokat ne zavarja.

A lékhorgászat csak a halőr által kijelölt helyeken és időben (kizárólag nappal), saját felelősségre engedélyezett. A kivágott léket a halőr által is elfogadott módon, jól láthatóan kell megjelölni! A befagyott vízterületeken egyéb más sport tevékenységet folytatni, a kijelölt területeken kívül a jégre rámenni TILOS! Az ebből adódó esetleges balesetekért az üzemeltető felelősséggel nem tartozik.

Felhívjuk a tisztelt horgásztársak figyelmét, hogy a tó értékeinek megőrzése mindannyiunk közös érdeke!

Minden horgásznak jó fogást, kellemes időtöltést kívánunk!